PDD-NOS test

PDD-NOS geldt als restgroep binnen de autistische stoornissen. Onder PDD-NOS vallen alle mensen met duidelijke autistische kenmerken, die niet bij één van de andere groepen kunnen worden ingedeeld. Omdat PDD-NOS een restgroep is, zijn er grote verschillen tussen mensen met PDD-NOS. Het voorkomen van kenmerken en de ernst hiervan kan aanzienlijk verschillen tussen twee personen met de aandoening. Om deze reden is het lastig om een sluitende test te maken voor PDD-NOS. De verschillen kunnen simpelweg te groot zijn om een PDD-NOS test te maken die voor iedereen correct is.

Kenmerken PDD-NOS

Wel zijn er enkele kenmerken aan de hand waarvan u een idee kunt krijgen of er sprake is van PDD-NOS. Net als bij andere autistische aandoeningen, hebben mensen met PDD-NOS een achterstand in de communicatie en zijn ze beperkt in sociale interactie en sociale intuïtie. Andere kenmerken die kunnen voorkomen bij PDD-NOS zijn:

  • achterstand in taalontwikkeling
  • figuurlijke of beeldspraak niet of nauwelijks begrijpen
  • angstig of onhandig worden in sociale situaties
  • slecht om kunnen gaan met nieuwe, onbekend (sociale) situaties
  • altijd vast willen houden aan vaste routines en rituelen
  • slechts één of enkele hobby’s hebben en deze zeer intensief beleven
  • taalgebruik dat niet goed past in de situatie (verkeerde of erg oude woorden)
  • matige motoriek
  • gesloten indruk maken
  • oogcontact vermijden

Niet alle kenmerken hoeven even duidelijk te zijn. Wel komen in de meeste gevallen al deze kenmerken in meer of mindere mate voor. Toch een autisme test doen? Doe dan onze test op de pagina autisme test. Gebruik deze test echter alleen oriënterend. Een diagnose kan alleen gesteld worden door een bevoegde arts.

Meer weten over de kenmerken van PDD-NOS en andere vormen van autisme? Lees ook ons artikel wat is autisme. Hier leest u meer over de herkenning van autisme en hoe ermee geleefd wordt door mensen met de aandoening. Dit verschilt per autistische stoornis.