Autisme test

autisme test onlineAutisme is een aangeboren aandoening die wordt gekenmerkt door beperkingen in sociale vaardigheden, communicatie, en een beperkt en vaak repetitief gedragsprobleem. Er zijn zeer veel vormen van autisme. Deze verschillende vormen hebben elk subtiele verschillen ten opzichte van elkaar. Zo is het syndroom van Asperger een vorm van autisme die als relatief licht omschreven kan worden, terwijl bijvoorbeeld het syndroom van Rett of PDD-NOS iets hevigere vormen van autisme zijn.

De meeste autistische stoornissen worden samen onder de noemer autisme spectrum stoornis geschaard. Wanneer men het over ‘autisme’ heeft, bedoelt men meestal klassiek autisme. Officieel wordt er geen enkel onderscheid meer gemaakt, omdat de verschillende stoornissen vooral op basis van kenmerken worden geclassificeerd, wat niet in alle gevallen even nauwkeurig is.

Online autisme test

Autisme is er in vele vormen en maten. Er zijn zeer ernstige gevallen, waarbij iemand niet zelfstandig kan functioneren, maar ook veel gevallen waarbij iemand prima kan functioneren in de maatschappij. Er wordt wel eens gezegd dat iedereen in meer of mindere mate autistische trekjes heeft. De vraag is waar de grens wordt getrokken of iemand autisme heeft. Dit gebeurt officieel met de richtlijnen van DSM-5, een diagnostisch hulpmiddel. Er zijn echter ook veel online tests voor autisme. Met deze testen krijgt u een idee of u mogelijk autisme heeft. Deze online autisme tests zijn in geen enkel geval een goede vervanging voor een diagnose van de dokter, maar kunnen wel een aanwijzing zijn. Ook op deze test vindt u twee autisme tests: voor Asperger en autisme in het algemeen.

Wat is autisme

Voordat u een test doet om te kijken of u misschien autisme heeft, is het goed om te weten wat autisme precies inhoudt. Er zijn veel vormen van autisme en de verschillende symptomen die bij de aandoening horen kunnen in verschillende mates voorkomen. Over autisme bestaan veel vooroordelen en stereotypen die lang niet altijd terecht zijn. Lees op de pagina wat is autisme wat de aandoening precies inhoudt en ook welke vooroordelen en stereotypen niet kloppen. Met deze informatie kunt u zelf beter beoordelen of u autisme hebt en eventueel ook de autisme test online doen.

Asperger test

Het syndroom van Asperger is een vorm van autisme die meestal als vrij licht wordt gezien. Mensen met Asperger functioneren over het algemeen zonder veel problemen in de maatschappij. Waar bij andere vormen het soms niet mogelijk is om zelfstandig te wonen, is dit bij Asperger zeker wel het geval. Net als bij andere vormen van autisme, kan sociaal contact echter wel problematisch zijn. Dit kan tot problemen op de werkvloer of privésfeer leiden. Over het algemeen leren mensen met Asperger hoe ouder ze worden goed omgaan met de aandoening, waardoor de problemen afnemen. Denkt u misschien Asperger te hebben, doe dan de Asperger test op deze website. Met deze oriënterende Asperger test krijgt u een idee of Asperger aanwezig kan zijn. Bezoek een arts voor een definitieve diagnose.

PDD-NOS test

PDD-NOS is een apart type autisme binnen de autistische stoornis, omdat het eigenlijk een restgroep is. Mensen met PDD-NOS hebben de typische kenmerken die voorkomen bij autisme, maar geen kenmerken waardoor ze bij één van de specifieke aandoeningen (zoals Asperger) ingedeeld kunnen worden. Omdat PDD-NOS een restgroep is, kunnen de kenmerken en de ernst hiervan enorm verschillen tussen personen met PDD-NOS. Om deze reden is het ook lastig om PDD-NOS te diagnosticeren. Het is lastig om met een simpele autisme test PDD-NOS aan te tonen. In principe kan er van PDD-NOS gesproken worden wanneer autistische kenmerken aanwezig zijn, maar alle andere autistische stoornissen uitgesloten kunnen worden. Lees hier meer over op de pagina PDD-NOS test.

Autisme test volwassenen

Autisme is een aangeboren aandoening. Zoals bij sommige andere aandoeningen wel het geval is, kun je autisme niet ‘oplopen’. Toch wordt autisme in veel gevallen pas op latere leeftijd gediagnosticeerd. Het gaat dan in vrijwel alle gevallen om een lichte vorm van autisme. Asperger is een typische autistische stoornis die regelmatig pas op latere leeftijd als zodanig herkend wordt. De ernstigere vormen van autisme vallen al eerder op en worden dus ook al op jonge leeftijd gediagnosticeerd. Bent u benieuwd of u autisme heeft, doen dan één van de autisme testen. Deze testen zijn geschikt voor volwassenen. Op de pagina autisme test volwassenen vindt u een specifieke autisme test voor volwassenen.