Asperger test

Het syndroom van Asperger is een speciale vorm van autisme, die in sommige aspecten afwijkt van de andere vormen van autisme. Mensen met het syndroom van Asperger hebben vaak een gemiddeld tot hoge intelligentie. Ook valt deze vorm van autisme minder vaak op, omdat het syndroom van Asperger over het algemeen wat minder ernstig is dan andere vormen van autisme. Het is daarom vrij lastig om met een internettest een goed oordeel te geven over het al dan niet aanwezig zijn van Asperger.

De test hieronder is slechts een oriënterende test. Gebruik deze test niet om harde conclusies te maken over het al dan niet hebben van Asperger. Alleen een arts kan een diagnose stellen, dat kan deze test niet. Raadpleeg bij twijfel een arts.

Online Asperger test

1. Ik vind het lastig om een gesprek gaande te houden
a. Helemaal mee oneens (1 punt)
b. Mee oneens (2 punten)
c. Mee eens (3 punten)
d. Helemaal mee eens (4 punten)

2. Ik heb een fascinatie voor getallen
a. Helemaal mee oneens (1 punt)
b. Mee oneens (2 punten)
c. Mee eens (3 punten)
d. Helemaal mee eens (4 punten)

3. Ik vind het soms lastig om te begrijpen wat iemand bedoelt als hij of zij een spreekwoord gebruikt
a. Helemaal mee oneens (1 punt)
b. Mee oneens (2 punten)
c. Mee eens (3 punten)
d. Helemaal mee eens (4 punten)

4. Ik heb een hobby die ik zeer intens beleef, wat anderen soms niet goed begrijpen
a. Helemaal mee oneens (1 punt)
b. Mee oneens (2 punten)
c. Mee eens (3 punten)
d. Helemaal mee eens (4 punten)

5. Ik blijf liever thuis dan dat ik afspreek met vrienden of familie
a. Helemaal mee oneens (1 punt)
b. Mee oneens (2 punten)
c. Mee eens (3 punten)
d. Helemaal mee eens (4 punten)

6. Het lukt me vaak niet om een grap direct te begrijpen
a. Helemaal mee oneens (1 punt)
b. Mee oneens (2 punten)
c. Mee eens (3 punten)
d. Helemaal mee eens (4 punten)

7. Ik zeg soms iets dat anderen onbeleefd vinden, terwijl ik dat zelf niet vind
a. Helemaal mee oneens (1 punt)
b. Mee oneens (2 punten)
c. Mee eens (3 punten)
d. Helemaal mee eens (4 punten)

8. Details vallen mij sneller op dan bij anderen het geval is
a. Helemaal mee oneens (1 punt)
b. Mee oneens (2 punten)
c. Mee eens (3 punten)
d. Helemaal mee eens (4 punten)

9. Ik vind het lastig om aan iemands gezicht te zien of hij of zij het gesprek interessant vind
a. Helemaal mee oneens (1 punt)
b. Mee oneens (2 punten)
c. Mee eens (3 punten)
d. Helemaal mee eens (4 punten)

10. Ik kan vaak niet heel inleven met een personage uit een boek of film
a. Helemaal mee oneens (1 punt)
b. Mee oneens (2 punten)
c. Mee eens (3 punten)
d. Helemaal mee eens (4 punten)

Interpretatie Asperger test

10-20 punten:
U hebt vrijwel geen autistische trekjes. De kans is klein dat u een vorm van autisme heeft.

20-25 punten:
U vertoont weinig autistische trekjes. De kans is niet groot dat u een vorm van autisme heeft.

25-30 punten:
U vertoont enige autistische trekjes. Deze trekjes zijn over het algemeen niet uitgesproken. Mogelijk zitten deze simpelweg in uw persoonlijkheid. Er is een kans dat u een bepaalde vorm van autisme heeft.

30-40 punten:
U vertoont veel autistische trekjes. Er bestaat een reële kans dat u een zekere vorm van autisme heeft. De kans dat de autistische kenmerken allen onderdeel zijn van uw persoonlijkheid is relatief klein.

Gebruik deze Asperger test nooit om conclusies aan te verbinden. De test kan u een globaal idee geven of u wellicht Asperger heeft. De test is echter niet accuraat genoeg om dit met zekerheid te zeggen. Hiervoor zijn uitgebreidere testen voor nodig die u bijvoorbeeld bij een arts kunt doen. Deze Asperger test is geen vervanging voor een diagnose.